Dela på Facebook gratis värdering

Äppellunden på Vik - byggklara tomter!

Vik, Äppellunden på Vik

Pris
2 150 000 kr

Välkommen till Äppellunden på Vik och dess byggklara tomter! Här finns nu möjligheten att verkliga din dröm om Österlen. Äppellunden är inbäddad i grönska och hela området stäcker sig över en böljande sluttning. Utsikten är bedårande. Över havet, Stenshuvud, Viks fiskeläge och böljande ängs- och skogsmarker.

Området har planlagts i samklang med naturens förutsättningar. Bevarade stengärden och stråk av natur- och parkmark skapar luft. Några äldre äppelträd påminner om svunna tider. Vägen slingrar sig mjukt upp för backen och följer landskapets former.

I ditt framtida hem kan du njuta av denna lugna oas i naturen, samtidigt som havet, fiskeläget och två golfbanor finns inom gångavstånd. Vik är ett av Österlens fiskelägen och är otroligt charmigt med sina prång och strädden. Omgivningarna består i stor utsträckning av äppelodlingar. De två golfbanorna vid namn Lilla Vik och Djupadal håller hög klass och har varsin restaurang. Skåneleden passerar längs kusten och områdets härliga cykelbanor tar dig till Baskemölla och Simrishamn. I norr når vi Stenshuvuds nationalpark, Kivik och Vitemölla.

Tomtareal: ca 550 – 1 100 kvm.
Priser 1 450 000 - 2 750 000 kr.

Se bilagd tomtförteckning för detaljerade gränser, tomtstorlekar, priskategorier och tillgängliga tomter.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Budgivning

Lägga bud? Kontakta ansvarig mäklare.

Marcus Ekström
Marcus Ekström
Ansvarig mäklare
/

Kort fakta

Typ
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Adress
Äppellunden på Vik
Område
Vik
Kommun
Simrishamn
Pris
2 150 000 kr

Tomten

Tomtareal: ca 550 – 1 100 kvm.
Priser 1 450 000 - 2 750 000 kr.

Se bilagd tomtförteckning för detaljerade gränser, tomtstorlekar, priskategorier och tillgängliga tomter.

Övrigt

KÖPPROCESSEN:
Som köpare ingår du ett avtal med säljaren om att köpa. Köpekontraktet kommer ha två förbehåll; dels att avstyckningen (se nedan) genomförs och vinner laga kraft, dels att markanalysen (se nedan) inte kräver bortforsling av massor. Det är först till kvarn som gäller, dvs. fasta priser.

BYGGLOV:
Bygglov söker du själv. Det finns en detaljplan (se bilagd handling) som styr byggnationen i området.

VÄGAR:
Vägarna byggs av kommunen och arbetet startar under oktober 2021 och planeras vara färdigställda under våren 2022.

ANSLUTNINGSAVGIFTER:
Inga anslutningsavgifter ingår, utan erläggs av dig som köpare. Kanalisering grävs fram i samband med att vägarna anläggs. Säljarna ger inga garantier kring exakta anslutningskostnader, men en indikation är ca 145 tkr för VA, ca 30-35 tkr för el och ca 20-25 tkr för fiber.

AVSTYCKNING:
Avstyckningen är i sluttampen. Det finns gränspinnar utsatta (i trä än så länge). Varje pinne har ett nummer som korrelerar med numren i bilagd tomtförteckning. Troligen kommer avstyckningarna vinna laga kraft september/oktober 2021. Därefter kommer respektive fastighet få en exakt adress och taxeringsvärde åsatt. Det är upp till Lantmäteriet att besluta om eventuella servitut och samfälligheter för området.

MARKANALYS:
Då området historiskt delvis använts som äppelodling så krävs att analys av marken genomförs. En större markanalys genomförts med 40 markprover i området, varav 12 är skickade för provtagning. Generellt visades låga värden och Miljöförbundet konstaterar i sitt bemötande att ”Slutsatsen är att de detekterade halterna summa DDT inte utgör någon risk för hälsa vid bostadsbebyggelse och inte heller utgör någon risk för spridning av DDT till omgivningen.”. Mest sannolikt kommer man inte behöva forsla bort och deponera massor, men om relevant myndighet kräver detta så har man som köpare rätt att låta köpet återgå (eller förhandla med säljaren om deponering/prisreduktion). Det är konstaterat att det vid en deponering endast handlar om 10-15 cm av översta lagret jord. Det är viktigt för säljaren (Salana Group som idag en av de största privata fastighetsägarna på Österlen) att detta inte ska vara ett orosmoln för någon. Säljaren kommer nu ta den resterande delen av proverna.