INTEGRITETSPOLICY FÖR MÄKLARNA EKSTRÖM

Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur Mäklarna Ekström hanterar dina personuppgifter. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

1 ALLMÄNT

Det är av största vikt för oss att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt. Din personliga integritet är viktig för oss. I den här Integritetspolicyn ges övergripande information om hur vi på Mäklarna Ekström, org.nr 556261-5921 (”Mäklarna Ekström”) hanterar personuppgifter och hur vi följer gällande lagstiftning, samt förklarar vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan använda dem.

Mäklarna Ekström bedriver mäklarverksamhet i Sverige genom mäklarkontor i Simrishamn, Skillinge och i Ystad. För att du som kund hos oss alltid ska få den bästa möjliga upplevelsen av Mäklarna Ekström, behandlar vi dina i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Läs igenom texten noga. Genom att använda våra tjänster accepterar du Mäklarna Ekströms Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vid frågor, synpunkter eller vid behov av ytterligare information, så ser vi gärna att ni kontaktar oss på info@maklarnaekstrom.se.

2. INSAMLING, LAGRING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Allmänt
Vad avses med personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person (”Personuppgifter”).
Nedan beskriver vi vilka typer av Personuppgifter vi behandlar om dig och varför, vilka rättsliga grunder vi har för behandlingen och hur länge vi sparar dina Personuppgifter. Uppgifter insamlas, lagras och behandling olika beroende på hur du kommer i kontakt med oss. Av denna anledning har vi delat upp detta avsnitt i de olika kontaktvägar vi ser.

2.1 Om du tar kontakt med oss för att få en värdering av ett försäljningsobjekt eller om du vill sälja ett försäljningsobjekt genom Mäklarna Ekström

2.1.1 Olika typer av Personuppgifter
När du tar kontakt med oss genom att fylla i vårt kontaktformulär på vår hemsida kommer vi att registrera följande Personuppgifter om dig:
- namn;
- telefonnummer;
- e-post

Om du istället tar kontakt genom personligt möte, telefon eller e-post, så kommer vi be dig om ovanstående information. I samband med att vi därefter bokar ett möte för att kunna genomföra en värdering eller initiera en försäljning, så kommer Mäklarna Ekström även att registrera följande personuppgifter om dig:
- adress/fastighetsbeteckning; och
- grundläggande uppgifter om försäljningsobjektet, t.ex. objektstyp.

Om du väljer att anlita Mäklarna Ekström för en värdering/försäljning av ditt försäljningsobjekt kommer vi även att registrera uppgifter om den värdering vi gjort av ditt försäljningsobjekt och de uppgifter som låg till grund för värderingen.

2.1.2 Varför vi behandlar Personuppgifter
Mäklarna Ekström behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
- för att kunna kontakta dig i enlighet med dina instruktioner;
- för att kunna tillhandahålla dig den information du har efterfrågat;
- för att kunna boka in en värdering av ditt försäljningsobjekt; och
- för att marknadsföra Mäklarna Ekström, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter.

2.1.3 De rättsliga grunderna för behandling
Det är nödvändig för att Mäklarna Ekström ska kunna vidta sådana åtgärder och tillhandahålla sådan information du har begärt. Behandlingen av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet och våra tjänster.

2.1.4 Hur länge dina Personuppgifter sparas
För marknadsföringsändamål sparar vi dina Personuppgifter under två år från att du senast visade intresse för att sälja din bostad eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Mäklarna Ekström tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Mäklarna Ekström att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

2.2 Om du köper eller säljer bostad genom Mäklarna Ekström

2.2.1 Olika typer av Personuppgifter
Mäklarna Ekström samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du köper eller säljer en bostad/fastighet genom Mäklarna Ekström:
- för- och efternamn;
- personnummer;

- civilstånd (vid behov för att kunna genomföra affären);

- adress;
- telefonnummer;
- e-post;
- uppgifter om vilket försäljningsobjekt du har köpt eller sålt;
- köpeskillingen och eventuella andra villkor enligt överlåtelseavtalet; och
- tidpunkt för köpet alternativt försäljningen.

2.2.2 Varför vi behandlar Personuppgifter
Mäklarna Ekström behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
- för att kunna förmedla det aktuella försäljningsobjektet i enlighet med förmedlingsavtalet, enligt lag och enligt krav från myndigheter; och
- för att försvara rättsliga anspråk.

2.2.3 De rättsliga grunderna för behandling
Behandlingen som utförs enligt ovan baseras på följande lagliga grunder:
- behandlingen är nödvändig för att fullgöra förmedlingsavtalet med säljaren;
- behandlingen är nödvändig för att uppfylla krav som åligger Mäklarna Ekström enligt lag; och
- behandlingen är nödvändig för Mäklarna Ekström berättigade intresse av att kunna försvara eventuella framtida rättsliga anspråk.

2.2.4 Hur länge dina Personuppgifter sparas
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år efter avslutad förmedling för att Mäklarna Ekström ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

2.3 När du tar initiativ till en kundrelation med oss, t.ex. går på visning

2.3.1 Olika typer av Personuppgifter
Mäklarna Ekström samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du anmäler dig till en visning eller intresse för ett försäljningsobjekt (genom bokning på vår hemsida, eller över e-post, personligt möte före eller i samband med visning, telefon, sms eller annan väg):
- för- och efternamn;
- e-post;
- telefonnummer;
- adress (i det fall du väljer att uppge adress); och
- uppgifter om vilken visning du anmält dig till.

I det fall du lägger bud eller på annat vis avser att köpa en bostad genom Mäklarna Ekström, så behöver vi sannolikt ytterligare information om dig, t.ex. information gällande din finansiering, din nuvarande boendesituation eller liknande.

2.3.2 Varför vi behandlar Personuppgifter
Mäklarna Ekström behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
- för att kunna administrera visningen;
- för att kunna ta kontakt efter visningen och förstå ditt intresse, administrera/informera om budgivning och besvara eventuella frågor;
- för att marknadsföra Mäklarna Ekström, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter.

2.3.3 De rättsliga grunderna för behandling
Behandlingen som genomförs görs för vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar):
- administrera visningar;
- för att kunna ta kontakt efter visningen och förstå ditt intresse, administrera/informera om budgivning och besvara eventuella frågor;
- för att marknadsföra Mäklarna Ekström, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter.

2.3.4 Hur länge dina Personuppgifter sparas
Vi sparar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål under två år från att du senast anmälde dig till en visning eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Mäklarna Ekström tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Mäklarna Ekström att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy.

2.4 Om du lägger bud på en bostad eller fastighet som förmedlas av Mäklarna Ekström

2.4.1 Olika typer av Personuppgifter
Mäklarna Ekström samlar in och behandlar nedanstående Personuppgifter när du lägger ett bud på något av de försäljningsobjekt som Mäklarna Ekström förmedlar:
- för- och efternamn;
- kontaktuppgifter (normalt e-post och telefonnummer);
- vilket försäljningsobjekt som avses;
- tidpunkt för budet; och
- uppgifter om det bud du har lagt (belopp men även eventuella villkor för budet).

2.4.2 Varför vi behandlar Personuppgifter
Mäklarna Ekström behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
- för att kunna hantera budgivningen, t.ex. och vidareförmedla lagda bud till säljaren och berörda budgivare; och
- för att kunna uppfylla krav enligt lag; och
- för att kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk.

2.4.3 De rättsliga grunderna för behandling
För att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger Mäklarna Ekström enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) och för Mäklarna Ekström berättigade intresse av att kunna försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

2.4.4 Hur länge dina Personuppgifter sparas
Dina Personuppgifter sparas i tio (10) år efter avslutad budgivning. Detta enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) och för att Mäklarna Ekström ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk.

2.5 Besök på Mäklarna Ekströms hemsida

2.5.1 Olika typer av Personuppgifter
Mäklarna Ekström samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du besöker vår hemsida:
- information om hur du använder vår hemsida; och
- teknisk data som t.ex. din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet du använder samt geografisk platsdata, operativsystem och browsertyp. .

2.5.2 Varför vi behandlar Personuppgifter
Mäklarna Ekström behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i) för att säkerställa den tekniska funktionen av vår hemsida; och
(ii) för att analysera hur du använder vår hemsida och på så sätt kunna förbättra och utveckla hemsidan.

2.5.3 De rättsliga grunderna för behandling
Behandlingen är nödvändig för Mäklarna Ekström berättigade intresse av att kunna säkerställa den tekniska funktionen av hemsidan och att förbättra och utveckla densamma.

2.5.4 Hur länge dina personuppgifter sparas
Din IP-adress sparas endast temporärt, så länge du besöker vår hemsida.

Mäklarna Ekström använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida www.maklarnaekstrom.se. Detta för att kunna förbättra hemsidan, ge dig en bättre och mer personlig service på hemsidan samt marknadsföra våra tjänster på ett mer riktat vis. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies och liknande tekniker, läs gärna vår policy om cookies.

2.6 Om du sitter i styrelsen i en samfällighet/bostadsrättsförening för ett försäljningsobjekt som Mäklarna Ekström förmedlar

2.6.1 Olika typer av Personuppgifter
Mäklarna Ekström behandlar följande Personuppgifter om dig om du sitter i styrelsen i en samfällighet/bostadsrättsförening för ett försäljningsobjekt som Mäklarna Ekström förmedlar:
- namn;
- kontaktuppgifter; och
- information om din befattning i styrelsen, t.ex. ordförande.
Personuppgifterna hämtas från offentliga register eller efter kontakt med aktuell samfällighet/bostadsrättsförening.

2.6.2 Varför vi behandlar Personuppgifter
För ändamålet att kunna komma i kontakt i för försäljningen relevanta sammanhang. Dessutom för att kunna vidareförmedla uppgifterna till intressenter som har frågor om samfälligheten/bostadsrättsföreningen, samt till köpare som ska ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen.

2.6.3 De rättsliga grunderna för behandling
Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på berörda intressenters och köpares berättigade intresse av att få kontakt med företrädare för samfälligheten/bostadsrättsföreningen. Detta för att kunna ställa frågor om föreningen och ansöka om medlemskap vid ett eventuellt förvärv av en bostadsrätt i bostadsrättsföreningen.

2.6.4 Hur länge dina Personuppgifter sparas
Dina Personuppgifter sparas i två år efter avslutad förmedling för att Mäklarna Ekström ska kunna dokumentera försäljningsprocessen.

2.7 Om du skickar e-post till Mäklarna Ekström

2.7.1 Olika typer av Personuppgifter
Nedanstående Personuppgifter behandlas:
- namn
- e-post
- eventuella andra Personuppgifter som du lämnar i e-postmeddelandet till oss.

2.7.2 Varför vi behandlar Personuppgifter
I syfte att besvara ditt e-postmeddelande.

2.7.3 De rättsliga grunderna för behandling
Baseras på vårt berättigade intresse av att besvara ditt e-postmeddelande och i det fall du önskar fortsätta kommunikationen med dig.

2.7.4 Hur länge dina Personuppgifter sparas
E-post gallras automatiskt efter ett år som en del av Mäklarna Ekström interna rutiner. I det fall att vår korrespondens leder till att du istället omfattas av någon av övriga kategorier i denna Policy kommer vi att behandla och lagra dina Personuppgifter i enlighet med vad som sägs under relevant kategori.

3 PERSONUPPGIFTER TILL ANNAN PART

3.1 Mäklarna Ekström kommer inte sälja eller låna ut dina Personuppgifter till utomstående aktörer.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss, vilket avser ett företag som behandlar informationen för vår räkning enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som t.ex.: Part som tillhandahåller IT-tjänster (t.ex. drift, support och underhåll av systemstöd för mäklare), part som tillhandahåller diverse tjänster för att kunna genomföra ett förmedlingsuppdrag (t.ex. fotoleverantörer, styling-företag, besiktningsföretag, energideklarationsföretag etc), part som hjälper oss med marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer), part som håller vårt spekulantregister.

Vi kan även komma att dela uppgifter med ett antal övriga parter som inte nödvändigtvis är personuppgiftsbiträden, som t.ex.:

-Samfällighet, bostadsrättsförening/bostadsförening, bank och leverantör av t.ex. sopor, kommunalt vatten/avlopp, el, fiber, fjärrvärme etc.: Vi delar med dessa aktörer: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Detta är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förmedla försäljningsobjektet för/till dig.

-Samarbetspartners - Vissa personuppgifter kan komma att överföras till Mäklarna Ekströms samarbetspartners, t.ex. Hemnet och Hitta Mäklare. Till exempel för publicering på Internet och för statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Mäklarna Ekström samarbetar.

-FMI - På begäran kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige. Behandlingen är tvingande för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

3.2 Mäklarna Ekström kommer inte föra över dina Personuppgifter till något land utanför EU/EES.

3.3 Personuppgifter kan lämnas ut av Mäklarna Ekström om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

4. SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 Mäklarna Ekström har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

4.2 Mäklarna Ekström använder sig av intrångsskyddade IT-struktur. Detta för att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt. Mäklarna Ekström säkerhetsrutiner uppdateras ständigt.

5. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

5.1 Du har rätt att få veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till desamma, vilket du kan få ut i ett s.k. registerutdrag. Du kan även få dina uppgifter ändrade eller uppdaterade.

5.2 Du har rätt att under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) be Mäklarna Ekström radera eller begränsa användningen av dina Personuppgifter. Dessutom har du rätt till dataportabilitet. Detta innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina Personuppgifter i ett strukturerat, och allmänt använt format till en annan part.

5.3 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

5.4 Om du har frågor gällande Mäklarna Ekströms integritetspolicy, behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan, så kontakta oss.

5.5 Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i vårt arbete, så kan du kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

6. KONTAKTINFORMATION

Kontakta oss via brev till: Mäklarna Ekström , Box 109, 272 23 Simrishamn, eller ringa oss på 0414-146 46 eller maila oss : info@maklarnaekstrom.se.