Dela på Facebook gratis värdering

Tre byggklara tomter i en liten hussamling på landet!

Gladsax, Dansarens väg

Tomtarea
1 000 m²
Pris
895 000 kr

Välkommen till Dansarens Väg strax utanför kulturbyn Gladsax! I en klunga av skånelängor och omgärdad av såväl uppväxta träd som öppna landskap finns nu möjlighet att skapa din egen dröm på Österlen.

Positiva förhandsbesked finns för tre nya skånelängor. Förhandsbeskedet vann laga kraft i mars 2023 och du har som köpare nu två år på dig att söka bygglov och därefter ytterligare tre år för att färdigställa byggnation. Enligt förhandsbeskedet så ska bostadshuset uppföras i skala och omfattning som tar hänsyn till platsen och omgivande bebyggelse. Hustypen ska vara traditionell med sadeltak, med fasad i ljus puts eller rött tegel och taktäckning i rött tegel, papp, plåt eller eternit. Därtill ska takvinkeln vara relativt brant. Av allt att döma så är förväntningarna att hus med skånelängs-proportioner ska uppföras.

Omgivningarna är härliga med sitt öppna landskap. Havet och Simrishamn, som skymtar i horisonten, nås med cykel eller bil.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Budgivning

Lägga bud? Kontakta ansvarig mäklare.

Marcus Ekström
Marcus Ekström
Ansvarig mäklare
/

Kort fakta

Typ
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Fast.beteckning
Gladsax 16:19
Adress
Dansarens väg
Postadress
272 94 SIMRISHAMN
Område
Gladsax
Kommun
Simrishamn
Areakälla
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Tomtarea
1 000 m²
Pris
895 000 kr

Övrigt

Fastigheterna är under avstyckning, se bilagd handling. Avstyckningen kommer vinna laga kraft under våren 2024. Äganderätten kan först därefter övergå till dig som köpare, men köpekontrakt kan ingås omgående och eventuella bygglovsansökningar kan göras därefter. Uppskattningsvis kommer respektive fastighets areal uppgå till 900 - 1 000 kvm/st.

Fastigheten säljes med en s.k. FRISKRIVNINGSKLAUSUL, vilket innebär att säljaren friskriver sig från faktiska fel i fastighetens mark eller byggnader. Kontakta fastighetsmäklaren för mer specifik information om vad detta innebär.

Det kan ej anges någon taxeringsinformationen, då detta åsätts först efter avstyckning och senare även efter att byggnation är färdigställd.