Dela på Facebook gratis värdering

Ullstorp Garden Center

Ullstorp, Ullstorp 1444

Lokalyta
2790 m²
Tomtarea
15 442 m²
Pris
5 950 000 kr

Mitt på Österlen finner vi Ullstorp Garden Center! En synnerligen inarbetad och välkänd rörelse, beläget på ett mycket kommersiellt läge. Lokalerna är uppdaterade och funktionella. Vi finner såväl rymliga växthus och lagerbyggnader, som kontors- och personalutrymmen. Vädringsluckor, vävgardiner och det vattenburna värmesystemet är automatiskt och kan fjärrstyras, vilket skapar ekonomiska förutsättningar samtidigt som det effektiviserar driften.

Marken, som mäter mäktiga 15 442 kvm, rymmer förutom affärsbyggnaderna även en rejäl parkeringsplats, ett äldre bostadshus och en stor äng. Boningshuset är invändigt i behov av en större renovering, men har en fin stomme för dig som vill skapa ditt eget boende, personalutrymmen eller kafé? Marken skulle kunna rymma odlingar, djurhållning, ytterligare växthus, stora maskinhall eller kanske styckas av för privatbostad?

Nuvarande ägare har drivit verksamheten sedan 2003, men trädgårdsverksamhet på fastigheten har funnits sedan 50-talet. Med sin trogna kundstock har verksamheten en fin omsättning. Samtidigt finns det för dig som ny ägare stor utvecklingspotential i såväl byggnader och tomt som i själva verksamheten.

Du förvärvar fastigheten och i priset ingår även inventarier. Övertagande av lager sker till dagspris på tillträdesdagen. För mer detaljerad information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Visningar

Kontakta mäklaren för visning.

Budgivning

Lägga bud? Kontakta ansvarig mäklare.

Marcus Ekström
Marcus Ekström
Ansvarig mäklare
/

Byggnad Växthus/bågväxthus

Totalt fyra växthus med ett gemensamt värmesystem. Ägarna väljer dock att idag inte värma det längst från vägen, dvs. växthus "Jordhuset". I samtliga växthus finns väv och vädringsluckor i taket, vilket tillsammans med det vattenburna värmesystemet sköts automatiskt och kan fjärrstyras.

Värmesystemet består av en pelletspanna (2013) med bulklager i silo och därtill en oljepanna (endast som stöd under för området extremt kalla perioder). Samtliga växthus har betongplatta invändigt och har delvis isolerade sido-väggar.

Kommunalt vatten finns, men för verksamheten finns två egna brunnar (varav en används och har aldrig sinat). Till verksamheten finns en sluten tank (anlagd 2017-2018). Ett äldre (ej godkänt) avlopp i form av trekammarbrunn finns kopplat till det gamla boningshuset.

KRUKHUSET:
Uppfördes 1988 och mäter 950 kvm. Består av två hopbyggda växthuskroppar. 2004 uppfördes inne i dessa växthus två isolerade byggnader. Vi finner här en fristående toalett och därtill en byggnad som rymmer kontor, kök/matplats och binderi. Dessa utrymmen värms av direktverkande el. Från växthuset nås förrådet/pannrummet. Bakre delen av växthuset är avskärmad från kunderna och används som lager.

BUTIKEN:
Uppfördes 1977 och mäter 600 kvm. Förutom växthusets utrymmer för växter, så finns här en påbyggd entré, en kunddisk, blomsterkyl och ett litet separat inredningshus. Precis som i krukhuset så är den bakre delen av växthuset avskärmad från kunderna och används som lager.

JORDHUSET:
Uppfördes 1972 och mäter 600 kvm. I gången mellan detta växthuset och växthuset "Butiken" finns en gång, där ägarna har en glasskyl och en kaffemaskin. Mellan växthusen finns även en lite uteplats för gästerna sommartid. Detta växthus är ett öppet växthus, utan byggnader eller avskärmningar invändigt. Nuvarande ägare värmer inte detta växthus, men det är fullt möjligt för den som vill.

BÅGVÄXTHUSEN:
Två av bågväxthusen har väv som täcker både sidor och tak. Dessa fungerar båda som växthus och har en gjuten gång i mitten. Det tredje bågväxthuset har en hel gjuten platta och kanalplast på både tak och väggar. Detta används idag som lager/förråd.
Byggår
1972, 1977, 1988
Vatten/avlopp
Avlopp till sluten tank (2017-2018). Kommunalt vatten (kontor/wc). Vatten från egen brunn (bevattning).
Uppvärmning
Vattenburen värme från pellets-/oljepanna, dir. el

TV och bredband

TV
Bredband
Fiber

Byggnad Förråd/pannrum

Förråden består av två utrymmen, dels ett fristående förråd i direkt anslutning till växthuset "Krukhuset" och dels vinkellängan av boningshuset. I det förstnämnda finns en pelletspanna (2013 och servad varje år) som är kopplad till stort bulklager (silo utanför byggnaden). En äldre oljepanna finns bevarad och används sporadiskt vintertid. I övrigt förrådsutrymmen och en stor blomsterkyl.

I boningshusets vinkelbyggnad finns större förrådsutrymmen. Här finns även den tidigare värmeanläggningen, som numera inte längre är i bruk. Via trappa nås vinden ovanför boningshuset; idag oinredd.
Byggår
1940-tal
Grund
Betong
Stomme
Tegel/trä
Fasad
Tegel/plåt
Tak
Plåt
Fönster
1 & 2-glas

Byggnad Boningshus

Byggnaden är exteriört i relativt fint skick, men interiört krävs en omfattande renovering/ombyggnation (bl.a. behöver golvbjälklaget bytas). När nuvarande ägare förvärvade fastigheten 2003 så användes boningshuset som personalutrymme. Nuvarande ägare sprutputsade då fasaden och gick över fönsterna, samt höll det uppvärmt fram till för ca 9 år sedan (när man istället skapade kontor och personalutrymmen i ett av växthusen). Det gamla värmesystemet fungerar ej längre och det avlopp som var kopplat till boningshuset är inte längre godkänt.

Oinredd vind på övre plan. På markplan finns två rum (varav ett stort genomgående), ett kök/matplats och en wc/dusch.
Byggår
1940-tal
Grundmur
Natursten/betonghålsten
Grund
Krypgrund
Stomme
Tegel/lertegel
Bjälklag
Trä
Fasad
Puts
Tak
Betongpannor
Fönster
2-glasfönster (isoler)
Uppvärmning
Äldre vattenburen värme, idag ej fungerande

Kort fakta

Typ
Butiksfastighet
Upplåtelseform
Äganderätt
Fast.beteckning
Ullstorp 14:44
Adress
Ullstorp 1444
Postadress
27394 Tomelilla
Område
Ullstorp
Kommun
Tomelilla
Areakälla
Areauppgifter enligt taxering och säljare
Tomtarea
15 442 m²
Pris
5 950 000 kr

Sammanställning areor

Typ
Antal
Area
Bostäder
1 st
65 m²
Växthus
3 st
2150 m²
Förråd/pannrum
1 st
75 m²
Bågväxthus
3 st
500 m²
Summa
2790 m²

Tomten

Förutom marken där byggnaderna ligger, finns en stor parkeringsplats. Därtill finns en stor bit outnyttjad mark som mäter ca 9 000 kvm.

Bilplats

Idag rymmer de angivna parkeringsplatserna ca 30 bilar. Gott om plats finns för att utöka parkeringsmöjligheterna.

Taxeringsvärden

Typkod
121, Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall
Taxeringsår
2020
Ekonomibyggnad
47 000 kr
Ekonomibyggnad
59 000 kr (1972)
Ekonomibyggnad
59 000 kr (1977)
Ekonomibyggnad
0 kr (1969)
Ekonomibyggnad
307 000 kr (1988)

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter last
Last: Ledningsrätt Vatten Och Avlopp, 11-TOM-1631/79.1
Gemensamhetsanläggningar
Samfällighet: Tomelilla Ullstorp S:3, Samfällighet: Tomelilla Ullstorp S:4

Övrigt

Någon formell mätning av byggnadernas areor är ej gjord, utan uppgifterna är tagna från taxeringsuppgifterna och från säljarens uppgift. I det fall du finner det avgörande för köpet, så uppmanas du som köpare att själv genomföra en uppmätning.

Någon energideklaration eller OVK är ej genomförd. Köparen övertar ansvaret för att genomföra OVK och energideklaration.

Köpet sker i form av ett rent fastighetsköp och nästintill samtliga inventarier och maskinell utrustning ingår i köpet (separat inventarielista finns och separat köpeavtal upprättas). Lager förvärvas därtill separat. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastigheten säljes med en s.k. FRISKRIVNINGSKLAUSUL, dvs. säljarna har inget ansvar för dolda fel efter försäljningen. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för innebörden av detta.