sälja

Det kvittar om du har 1 rum och kök, en gård eller en havstomt!

Vi jobbar alltid utifrån vår beprövade metod och dina önskemål. Målet är en bra och bekymmerslös försäljning. Med en bundsförvant vid din sida hittar du den bästa köparen. Och ett nytt drömhem?

1. Värdering och rådgivning

Vi går igenom din bostad och bjuder på en muntlig värdeuppskattning. Vi diskuterar hur försäljningen bäst bör genomföras utifrån läge, skick, utvecklingspotential och säsong. Vilken målgrupp ska vi rikta oss främst mot – kanske finns köparen redan i vårt spekulantregister?

Det är även vanligt att vi diskuterar igenom juridiska eller formella frågor som lämpligt tillträde, fastighetsmäklarens roll, servitut, tomtgränser, säljarens upplysningsplikt, dolda fel och besiktning, budgivning, energideklaration, deklaration etc.
Det är också bra att vi tillsammans försöker förstå vilka utmaningar vi kan kunna tänkas stöta på och hur vi kan undvika dem. Kanske kan eventuella fel och brister enkelt åtgärdas och göra bostaden mer attraktiv?

2. Fakta och förberedelser

Nu är det dags för en grundligare genomgång av bostaden. Vi samlar information för att beskriva din bostad på ett så korrekt och säljande sätt som möjligt. Hit hör fakta om byggnadskonstruktion, värmesystem, vatten och avloppssystem, driftskostnader, tomtgränser, servitutet, inteckningar, genomförda renoveringar, byggår och boarea. Vi dokumenterar även andra viktiga saker som i vilket väderstreck uteplatsen ligger, var närmaste skolorna och livsmedelsbutikerna finns eller om det är något särskilt som inte ingår i försäljningen.

Vi tar också fram en planskiss och låter fotografera din bostad exteriört och interiört. I en speciell frågelista har du som säljare möjlighet att upplysa köparen om kända fel och brister samt vilka renoveringar/förbättringar du har genomfört. Vi diskuterar även om du som säljare vill låta genomföra en överlåtelsebesiktning.
Dokument som rör din bostad kan vara till hjälp, som gamla köpekontrakt, planritningar, sammanställning av driftskostnader, den senaste årsredovisningen och stadgar om det gäller en bostadsrätt.

Vi skickar över en objektsbeskrivning och ett förmedlingsuppdrag till dig för undertecknande. När vi får tillbaka dem startar vi marknadsföringen av din bostad!

3. Marknadsföring och visningar

Nu startar marknadsföringen, som tar sin början i vårt spekulantregister. Med våra snart 60 år på marknaden har vi ett ovärderligt kontaktnät. Vi har dessutom en ovanlig annonspolicy: att annonsera brett. Både på Internet och sociala medier, i rikspress och i vårt eget bostadsmagasin.

Den kanske viktigaste delen av marknadsföringen är själva visningen av bostaden. Då kan spekulanterna skapa sig en verklig uppfattning och får en utförlig objektsbeskrivning med foton, ritningar, tomtkartor och annat som är av intresse.

Vi är ständigt tillgängliga för dig. Och vi älskar att besvara frågan ”När är nästa planerade visning?” med motfrågan ”När skulle du helst vilja få en visning?”! Sommartid är det helt nödvändigt för att inte tappa spekulanter.

Att hitta bästa köparen kan kräva en intensiv budgivning eller en tuff förhandling med en ensam spekulant. Oavsett vilket är det upp till dig att bestämma under vilka förutsättningar och till vem du vill sälja. Vi journalför hela processen med information om lagda bud, tid för buden och de eventuella villkor som varje budgivare ställer. Den informationen är hela tiden tillgänglig för dig och redovisas för den slutgiltige köparen när affären är klar.

4. Kontrakt och tillträde

När du och en spekulant är överens om priset, så reserverar vi din bostad för köparen. Under den tiden får köparen låta genomföra en besiktning eller ta ett vattenprov och därefter bekräfta att budet fortfarande gäller. Och vi säkerställer att köparen kan finansiera köpet.

Nu tar vi tar fram ett skräddarsytt kontrakt för din affär. Först när du och köparen skrivit på kontraktet och alla förbehåll är uppfyllda är köpet definitivt. I kontraktet regleras villkor för exempelvis tillträdesdatum, städning, vilken fast/lös egendom som ingår och energideklaration. Eventuellt skrivs även förbehåll in i kontraktet, till exempel att köparen ska beviljas lån eller sälja sin nuvarande bostad. I samband med att ni signerar kontraktet betalar köparen handpenning.

Dagen då den nya ägaren får börja använda din gamla bostad kallas tillträdesdagen. Då får du resten av köpeskillingen och affären avslutas. Ett köpebrev upprättas så att köparen kan registreras som ny ägare och få lagfart på fastigheten. Och du lämnar över nycklarna till bostaden samt eventuella kartor, ritningar och instruktioner till maskiner och annan utrustning. Normalt är det du som säljare som ansvarar för utflyttning och flyttstädning.