VI ÄR BOSTADSUTVECKLARENS HÖGRA HAND

Vår affärsidé är att fungera som bostadsutvecklarens förlängda arm inom försäljningsorganisationen, där vi tillför värdefull kunskap och resurser genom hela försäljningsprocessen. Vi engagerar oss gärna redan i konceptstadiet för att tillsammans forma och finslipa slutprodukten. Genom att grundligt analysera marknaden och målgruppen säkerställer vi att alla beslut balanseras mot exploateringskostnader och den ekonomiska planen – allt för att skapa en trygg, attraktiv och säljbar produkt.

Utöver försäljning av nyproducerade bostäder erbjuder vi en rad konsulttjänster. Som din samarbetspartner ger vi dig flexibiliteten att välja hur vår kompetens bäst kan nyttjas. Du kan dra fördel av vårt helhetserbjudande eller välja att utnyttja specifika tjänster, såsom marknadsanalyser eller försäljning, för att stärka ditt projekt där det behövs som mest.

Våra tjänster

Projektpaketering

Vi tror på vikten av att vara med från starten. Genom att involvera oss tidigt i processen kan vi hjälpa till att forma slutprodukten så att den optimalt motsvarar marknadens och målgruppens behov. Vår tjänst inkluderar konceptutveckling baserat på noggranna analyser av marknaden och en tydlig definition av målgruppen.

Juridisk rådgivning

I samarbete med vår juridiska partner hanterar vi alla former av formella dokument och juridiska frågeställningar som kan uppstå under projektets gång. Från initiala avtal till slutliga överenskommelser, vårt team säkerställer att alla juridiska aspekter hanteras korrekt och effektivt. 

Finansiering

I samspel med Sparbanken Syd erbjuder vi skräddarsydda finansiella lösningar för ditt projekt. Vi utarbetar detaljerade kalkyler och ekonomiska planer och hjälper till att säkerställa all nödvändig finansiering.  Vårt unika erbjudande består i en helhetslösning från byggkreditiv till slutkunds finansiering.

Övriga tjänster

Vårt utbud av tjänster sträcker sig bortom de traditionella. Vi stödjer markägare och bostadsutvecklare med en rad tilläggstjänster, inklusive värdering av markområden, förhandsvärdering av projekt, kostnadskalkyler för byggprojekt och utformning av stadgar. Vårt mål är att tillhandahålla en helhetslösning som täcker alla dina behov från start till mål.

Behöver du ett bollplank?

Boka ett förutsättningslöst möte!

Äger du mark och är intresserad av ett värdeutlåtande? Söker du Skånes bästa mäklartjänst för nyproduktion? Eller vill du förstå målgruppen för ditt planerade projekt? Vi bjuder på konsultation!