Vår metod

Vi jobbar alltid utifrån vår beprövade metod och dina önskemål. Målet är en bekymmerslös försäljning och att få ut allra bästa pris. Med en bundsförvant vid din sida hittar du den bästa köparen. Och ett nytt drömhem? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte – tillsammans sätter vi en plan som passar dig.

1

Värdering och rådgivning

Vi går igenom din bostad och bjuder på en muntlig värdeuppskattning. Vi diskuterar hur försäljningen bäst bör genomföras utifrån läge, skick, utvecklingspotential och säsong. Vilken målgrupp ska vi rikta oss främst mot – kanske finns köparen redan i vårt spekulantregister?

Det är även vanligt att vi diskuterar igenom juridiska eller formella frågor som lämpligt tillträde, fastighetsmäklarens roll, servitut, tomtgränser, säljarens upplysningsplikt, dolda fel och besiktning, budgivning, energideklaration, deklaration etc.

Tillsammans försöker vi även förstå vilka utmaningar vi kan kunna tänkas stöta på och hur vi kan bemöta eller undvika dem. Kanske kan eventuella fel och brister enkelt åtgärdas och göra bostaden mer attraktiv? Du kan som säljare göra mycket för att förbättra chanserna till bästa pris. Förbereda ditt hem genom mindre förbättringar, iordningsställande och städning. Vi diskuterar hur homestyling och förbesiktning kan hjälpa dig.

Personligt möte

Värdeutlåtande, råd och tips, tid- och marknadsplan

Vårt erbjudande

Förväntat pris, eventuella utmaningar, vår marknadsföring
och tillhörande arvode

Förmedlingsuppdrag

Förmedlingsuppdrag ingås, i en frågelista där du som säljare ges möjlighet att ge upplysningar till köparen

2

Fakta och förberedelser

Nu är det dags för en grundligare genomgång av bostaden. Vi samlar information för att beskriva din bostad på ett så korrekt och säljande sätt som möjligt. Hit hör fakta om byggnadskonstruktion, värmesystem, vatten och avloppssystem, driftskostnader, tomtgränser etc. Vi dokumenterar även andra viktiga saker som i vilket väderstreck uteplatsen ligger. eller var närmsta skolor och livsmedelsbutiker finns.

Vi tar fram en planskiss och låter en professionell fotograf ta bilder av din bostad exteriört och interiört. I en speciell frågelista har du som säljare möjlighet att upplysa köparen om kända fel och brister samt vilka renoveringar/förbättringar du har genomfört. Vi beställer eventuellt en säljarbesiktning och homestyling.

Dokument som rör din bostad kan vara till hjälp, som gamla köpekontrakt, planritningar, sammanställning av driftskostnader. Eller den senaste årsredovisningen och stadgar om det gäller en bostadsrätt, senaste årsredovisningen och stadgar.

Faktainsamling

Fakta samlas från myndigheter och från säljaren, vad ingår i
köpet (fast och lös egendom)

Tilläggstjänster

Möjlighet att beställa förbesiktning, dolda-fel-försäkring, energideklaration, homestyling

Objektsbeskrivning

Fakta, planskisser och en säljande beskrivning skapar objektsbeskrivningen

Fotografering

En professionell fotograf tar bilder både ut- och invändigt

3

Marknadsföring och visningar

Nu startar marknadsföringen, som tar sin början i vårt spekulantregister. Med våra över 60 år på marknaden har vi ett ovärderligt kontaktnät. Vi har dessutom en ovanlig annonspolicy: att annonsera brett.

Den kanske viktigaste delen av marknadsföringen är själva visningen av bostaden. Då kan spekulanterna skapa sig en verklig uppfattning. De får en utförlig objektsbeskrivning med foton, ritningar, tomtkartor och annat som är av intresse. Vi älskar att besvara frågan ”När är nästa planerade visning?” med motfrågan ”När skulle du helst vilja få en visning?”. Sommartid är det helt nödvändigt för att inte tappa spekulanter.

Vi är ständigt tillgängliga för dig. Att hitta bästa köparen kan kräva en intensiv budgivning eller en tuff förhandling med en ensam spekulant. Oavsett vilket är det upp till dig att bestämma under vilka förutsättningar och till vem du vill sälja. Vi journalför hela processen och samtliga inkomna bud. Informationen är hela tiden tillgänglig för dig och budlistan redovisas för den slutgiltige köparen.

Matchning och förhandsvisning

Matchning av din bostad mot vårt
spekulantregister och eventuell
förhandsvisning

Marknadsföring

Marknadsföring digitalt, i tryck och i sociala medier

Visningar

Mängden spekulanter maximeras genom både öppna och privata
visningar

Uppföljning och Budgivning

Budgivning och slutförhandling,
kontroll av köparens betalningsförmåga

4

Kontrakt och tillträde

När du och en spekulant är överens om priset, reserverar vi din bostad för köparen. Under den tiden får köparen till exempel låta genomföra en besiktning eller ta ett vattenprov och därefter bekräfta att budet fortfarande gäller. Vi säkerställer också att köparen kan finansiera köpet.

Vi tar fram ett skräddarsytt kontrakt för din affär. Först när du och köparen har skrivit på kontraktet och alla förbehåll är uppfyllda är köpet definitivt. I kontraktet regleras villkor för exempelvis tillträdesdatum, städning, energideklaration och vilken fast/lös egendom som ingår. I samband med att ni signerar kontraktet betalar köparen handpenning.

Tillträdesdagen är den dag då den nya ägaren får börja använda din gamla bostad. Då får du resterande del av köpeskillingen och affären avslutas. Ett köpebrev upprättas så att köparen kan registreras som ny ägare och få lagfart på fastigheten. Nycklar till bostaden överlämnas. Normalt är det du som säljare som ansvarar för utflyttning och flyttstädning.

Kontraktsskrivning

Ett vattentätt kontrakt,som minimerar risken för ett tvistigt läge

Handpenning

Inkommer några bankdagar efter kontraktsskrivningen

Tillträde

Äganderätten övergår och slutbetalning sker

Flytta ut

Vi kan rekommendera både städ- och flytthjälp

Deklarera

I vår tjänst ingår en träff med en revisor som upprättar din deklaration

Vad är din bostad värd?

boka gratis värdering

Vad är ditt boende värt? Oavsett om du bara är nyfiken eller går i säljtankar. Välkommen att kontakta oss för en gratis värdering. En fastighetsmäklare, från något av våra kontor på Österlen eller i Ystad, besöker dig för att uppskatta värdet.