Ranelid om världens viktigaste mening

Varje människa finns i bara ett enda exemplar och när hon är borta kan hon inte ersättas av någon annan.

Det är världens viktigaste mening. Och eftersom vi bara finns i ett enda exemplar bör den etiska och moraliska implikationen av det vara att du inte ska göra någon medmänniska illa. Ingen bestämmer var och när hon ska födas och vilka som ska vara hennes föräldrar. Alltså kan du inte göra dig förtjänt av att födas i ett land där du kan dricka vatten ur klosettskålen och där ingen kan dö av svält. Det ska man beakta med tanke på hur svårt många har det på Jorden. Det är skammen i mänskligheten i dag att vi satsar biljoner och åter biljoner på krig. Barn ska inte behöva uppleva att födas till ett underläge. Alla borde stråla samman för att det ska bli fred på Jorden.

Föregående artikel: Ranelid om Österlen
Nästa artikel: Ranelid om ”ranelidskan”