Ranelid om Österlen

– Österlen är så viktigt för oss. Det vill vi aldrig släppa. Betänk att allt det som finns här har vi människor inte skapat själva. Vi har visserligen förädlat och brukat jorden, men utgångsläget är något som vi inte har skapat. Om vi hade haft ett annat avstånd till solen och bara lite mer syre i luften hade vi inte kunnat andas. Utan sol och fotosyntes hade vi inte kunnat ha växter omkring oss. Det här med att höra fågelkvitter och ha fyra årstider i Sverige är ju helt fantastiskt. Allt det sätter jag värde på, och allt finns i komprimerad form i mitt skrivande.TEXT: Johan Bentzel | FOTO: Rebecca Wallin Photography

Föregående artikel: Ranelid om hur en mäklare ska vara
Nästa artikel: Ranelid om världens viktigaste mening