Nya möjligheter för alla när Sparbanken Syd går in i Mäklarna Ekström

Sparbanken Syd

• Grundades i Ystad 1827 och är i dag landets äldsta sparbank.
• Vänder sig till både privat- och företagskunder.
• Finns på nio orter: Ystad, Simrishamn, Borrby, Kivik, Tomelilla, Kristianstad, Malmö, Lomma och Helsingborg.
• Har cirka 160 medarbetare, varav ett 90-tal i Ystad, där även alla centrala funktioner finns.
• Har som äkta sparbank inga aktieägare som kräver vinstmaximering och utdelningar. I stället används vinsten till att utveckla tjänster till värde för kunderna och samhället.

Mäklarna Ekström

• Grundades i Skillinge 1956.
• Drevs ursprungligen av Stig Ekström, vars son Tor Ekström tog över som 21-åring 1970 och därefter utvecklade verksamheten ytterligare.
• Drivs i dag av tredje generationen i form av Marcus Ekström och hans hustru Anne Ekström.
• Finns på tre orter: Ystad, Simrishamn och Skillinge.
• Har nio medarbetare, varav sju mäklare.

Mäklarna Ekström och Sparbanken Syd förenas i närheten: närheten till kunderna, närheten till det omgivande samhället och närheten till varandra. I Ystad är det 120 meters gångväg mellan företagens kontor. I Simrishamn är det knappt 80 meter. Nu kommer de ännu närmare varandra, när banken går in som delägare i mäklarfirman.

– Det började med att vi pratade om ett intensifierat samarbete. Sedan växte den här lösningen fram. Vi kände båda att vi ville gå in helhjärtat i det, säger Marcus Ekström, som sedan 13 år tillbaka driver familjeföretaget som ursprungligen startades av hans farfar.
– När vi började leta efter en samarbetspartner på mäklarfronten uppfyllde Mäklarna Ekström många av våra önskemål och visade sig även vara väldigt lika oss. Våra värderingar ligger också nära varandra, tillägger Sparbanken Syds vice vd Johan Sandberg.
Med sina 68 år må Mäklarna Ekström vara ett ungt i företag i förhållande till Sparbanken Syd, som har förvaltat den äkta sparbankstraditionen i snart 200 år, men få andra mäklarfirmor (om någon) har obrutet verkat så länge i trakten.
Båda företagen är således djupt rotade på Österlen med omnejd sedan generationer tillbaka, samtidigt som de strävar efter att vidga sina horisonter och bryta ny mark. De delar också kundfilosofi. Den personliga servicen står i centrum och det ska vara lätt att få kontakt.
Även det sociala engagemanget är en gemensam grundbult. Genom att bland annat sponsra det lokala föreningslivet ger de tillbaka till den bygd där de verkar. Tillsammans hoppas de kunna stärka denna inriktning.
– Sparbanken Syd är exceptionella på socialt ansvarstagande och på att ge tillbaka till samhället. Men det är vi också, om man tittar på hur många procent av vår omsättning som vi lägger på föreningslivet i vår region. Så det är också en faktor som binder oss samman, säger Marcus Ekström.
Att de två företagen dessutom har den gula färgen i logotyperna gemensamt är ett kul sammanträffande, om än långt ifrån det viktigaste. Det är grädde på moset men knappast avgörande, som Johan Sandberg uttrycker det. För att ytterligare markera samhörigheten ska Mäklarna Ekström anpassa sin gula nyans så att den överensstämmer med bankens.
Men Marcus Ekström betonar att de två bolagen även fortsättningsvis kommer att ha separata identiteter och verksamheter. Däremot kan de nu stötta varandra och utvecklas hand i hand på ett sätt som annars inte hade varit möjligt, vilket också gynnar kunderna.
Att få ett lånelöfte kan ta olika lång tid i olika banker. Med Sparbanken Syd som delägare kan Mäklarna Ekström erbjuda sina kunder en snabbare väg in. På samma sätt ser Sparbanken Syd delägarskapet som ett sätt att ge sina kunder ett mervärde.
– Mycket av en privatpersons bankaffärer är kopplat till bostaden och bolånet är ofta den största affären du gör i ditt liv. Det är enormt viktigt och då vill du ha någon att hålla i handen. Då är det ju bara positivt om vi även kan erbjuda våra kunder en breddad trygghet genom en mäklare som vi vet står för något bra. Det känns ju tryggt att veta vem som är ens part i en så stor affär och att det är en seriös aktör, säger Johan Sandberg.
I sammanhanget är det viktigt att betona att företagens respektive kunder fortfarande är fria att välja andra banker eller mäklarfirmor när det är dags för en husaffär. Om du är kund hos den ena parten blir du inte automatiskt knuten till den andra.
Men delägarskapet skapar en enkelhet och smidighet som tidigare har saknats – och de fördelarna kan kunderna med fördel dra nytta av.
– Förhoppningsvis kan vi ju skapa en del gemensamma erbjudanden, säger Johan Sandberg.
Mäklarna Ekström har länge velat etablera sig på fler orter i Skåne och Sparbanken Syd bidrar med de ekonomiska muskler som behövs för att förverkliga planerna. Steg ett blir att öppna kontor på någon ort där banken redan finns i dag, i Malmö och Kristianstad.
– Nästan en fjärdedel av våra köpare kommer redan från Malmö-Lundregionen. Närvaro där skulle gynna både oss och banken. Banken kan hjälpa oss med lånelöften och vi kan rekommendera bolånekunder till banken, säger Marcus Ekström.
Nästa steg blir att gemensamt ge sig in på marknader som är nya för båda företagen. Grundkonceptet är dörr till dörr, att banken och mäklarkontoret antingen ska ligga i direkt anslutande lokaler eller i vart fall väldigt nära varandra.
Företagsfilosofin följer med till de nya orterna. Tanken är att bli lika närvarande där som här. Det gäller för både Mäklarna Ekström och Sparbanken Syd.
– Det är viktigt att behålla den lokala förankringen och hitta lokala resurser när man etablerar sig på en annan ort, säger Johan Sandberg.
Marcus Ekström nickar instämmande:
– Om vi etablerar oss på nya orter vill vi ta med oss det som gör oss framgångsrika på Österlen: att vi är jordnära, har hjärtat med i affären och är med under hela resan. Men precis som Johan säger är det superviktigt att knyta till sig personer som är experter på just sina orter och har lång erfarenhet därifrån.
Tanken är också att bygga broar mellan de olika mäklarkontoren genom att tipsa varandras kunder om fastigheter som finns tillgängliga i andra delar av Skåne. Kanske kan det på sikt få ännu fler att upptäcka Österlen och överlag bidra till en ökad rörlighet i regionen.
Med Skåne som arbetsfält får Mäklarna Ekström dessutom större möjligheter att satsa på nyproduktion, givetvis i nära samverkan med Sparbankens Syds bankkontor på respektive ort.
Marcus Ekström beskriver bankens delägarskap som ”ett proaktivt beslut i framåtlutad ställning”. På det personliga planet hoppas han att det ska ge honom mer tid till att lyfta blicken och jobba mer strategiskt. Det knyter an till hans tidigare yrkeskarriär, då han jobbade mycket med affärsutveckling.
Han får en lyster i ögonen när tanken kommer på tal. I stället för att bara reagera på förändringar i omvärlden är det viktigt för honom att aktivt styra utvecklingen och själv staka ut riktningen för verksamheten. Nu börjar färden mot framtiden.
– Jag tycker om att skapa förändring, få saker att hända och etablera nya processer. Det blir mer och mer tydligt för mig att det är sådant som gör att jag med glädje studsar upp ur sängen på morgonen.


TEXT: Johan Bentzel | FOTO: Rebecca Wallin

Föregående artikel: Daniel Berlin bjuder in till nya kulinariska höjder
Nästa artikel: Daniel Berlin om varför han hamnade på Österlen