Nisse Landgren om kulturskolans betydelse

– Jag är uppvuxen med den kommunala musikskolan, eller kulturskolan som den kallas nu, och vet vilken stor betydelse den har. Att få hålla på med musik har en oerhört stark positiv inverkan på människor.

Musikskolan gav mig de första grunderna, för där fick jag spela i ensemble och hitta ett sammanhang som jag trivdes i. Musik är inte bara något man gör för att kunna slå sig för bröstet och säga att man är bäst, utan för att man känner en samhörighet med andra människor, dels med dem man spelar med och dels med dem man spelar för. Musik handlar ju om kommunikation. Det hjälper inte att vi på scenen kommunicerar bra med varandra, för om vi inte kan få ut det till publiken är det kört. Det är först när man får något tillbaka från dem som är där för att lyssna som det händer något. Då börjar musiken. Det skulle många företagsledare ha nytta av. De pratar ju mycket om teambuilding, och det håller vi musiker på med varje dag. Om vi lyssnar på varandra når vi ett bättre resultat. Musik lär oss att respektera varandra och förstå att jag som enskild individ kanske inte kan bestämma allt men kan vara med och påverka för att det ska bli bättre. Det gäller ju hela livet. Därför är det viktigt att kulturskolan får vara kvar och även får utvecklas.TEXT: Johan Bentzel | FOTO: Rebecca Wallin Photography

Föregående artikel: Nisse Landgren om den röda trombonen
Nästa artikel: Nisse Landgren om Jazz under stjärnorna