gratis värdering

Fantastiskt läge med havsutsikt på Örnahusen!

Örnahusen, Bernhard Nils Väg 13

Tomtarea
2 967 m²
Slutpris
1 500 000 kr

Fantastiskt läge med havsutsikt på Örnahusen, Österlen! Fastighetens höga läge ger utsikt över såväl fria vidder som över havet. Marken sluttar mot havet och från tomten är det endast 200 m till havsbrynet, som nås via en liten stig. Här nere finns en strandpromenad, vilken sträcker sig både österut mot Skillinge och västerut mot kritvit sandstrand.

Historiken: bygglov utfärdades av Simrishamns kommun 2010-12-01, men överklagades. Mark- och miljödomstolens beslut om beviljat bygglov vann laga kraft 2012-02-11. Dåvarande ägare fick 2014-01-21 byggstart godkänd i om med att beslut om kontrollplan togs. Säljaren grävde i samband med detta för grunden till boningshuset, men därefter är inget ytterligare arbete utfört på fastigheten. Köparen är medveten om att tiden för när byggnationen skulle ha varit färdigställd och godkänd har passerat. Som ny ägare måste du nu söka ett helt nytt förhandsbesked eller bygglov. Säljaren gör inga utfästelser eller garantier gällande möjligheterna att få godkänt för att i framtiden bebygga fastigheten. Köparna övertar fastigheten med vetskapen om det oklara läget. Köparen är också medveten om att det i området råder riksintressen. Mellan 2012 och 2017 hade Länsstyrelsen Skåne extra tillsyn i Örnahusen. 2017 återkallade Länsstyrelsen denna tillsyn. En ny översiktsplan för Simrishamns kommun antogs i slutet av 2015, och vann laga kraft i mars 2017. Återkallandet innebär att det i fortsättningen är kommunen själv som i prövningar enligt PBL ska värna om och bevaka riksintressefrågorna och värdena i området.

Det finns inga anslutningar för el, va eller fiber. Tillfart sker från Bernhard Nils Väg (samfälld väg) och via servitut över fastigheten Hoby 17:16, se bilagd avstyckningskarta från 2011. Tomten mäter nästan 3 000 kvm och har genom områdesservitut ytterligare ca 1 100 kvm att disponera mot havet, se bilagd servitutshandling.

Örnahusen är ett attraktivt område strax utanför Skillinge fiskläge, med närhet till havet, stränder och skog med härliga promenadstigar. Här finns även två omtyckta destinationer i Jord & Bord och Gamla Bageriet. I Skillingen finner vi livsmedelsbutik, förskola, hamnkrog, vedeldad pizzeria, teater med vinbar och ett antal små butiker.

Vad är din bostad värd?

boka gratis värdering

Vad är ditt boende värt? Oavsett om du bara är nyfiken eller går i säljtankar. Välkommen att kontakta oss för en gratis värdering. En fastighetsmäklare, från något av våra kontor på Österlen eller i Ystad, besöker dig för att uppskatta värdet.
Marcus Ekström
Marcus Ekström
Ansvarig mäklare
/